Profil

Alle typer transmisjonsdeler – alt etter dine behov og ønsker

Hos Villiam Petersen Tandhjulsfabriken Horsens A/S kan du få fremstilt alle typer transmisjonsdeler – etter dine spesifikationer eller prøver. Vi leverer således ikke standardprodukter – men individuelle løsninger til komplekse opgaver.

Våre komplette løsninger skapes med materialer fra eget råvarelager - men vi kan også fortanne kundernes egne emner.

Samtidig har du adgang til en betydelig erfaring og knowhow. Her er du sikret en kompetent sparring og rådgiving – hvis du eksempelvis ønsker å udvikle nye eller forbedre eksisterende transmisjonsdeler.

Faglig stolthet og fleksibel opgaveløsning

Faglig stolthed samt respekt og forståelse for den enkelte kunde inngår som faste parametere i alle våre aktiviteter. Hos oss får du derfor løsninger, som er preget af kvalitetshåndverk – hele veien igjennom.

Vår  stab består av kompetente og engasjerte medarbeidere og har en håndverksmessig tilgang til enhver opgave. De er godt hjulpet i opgavene – med moderne og trimmet produksjonsteknologi, som  gennem løpende investeringer til stadighet blir oppdatert. Avansert maskineri og utstyr, som sikrer, at opgavene kan løses fleksibelt, hurtig og kostnadseffektivt!

Ønsker du kvalitetsløsninger – skapt i et smidig samarbeide?  Så er Villiam Petersen Tandhjulsfabriken Horsens A/S den rette partner.

Vi har såvel viljen som evnen til å leve opp til dine forventninger!

 

Idé og visjoner

Vi er også en del av en verden som kan forandres – markedets behov endres løpende. Vi ønsker til stadighed å være i forkant av utviklingen – både når det gjelder produktløsninger og produksjonsteknologi.

Vår idé og våre visioner vil til enhver tid være tilpasset dette.

 

Idé:

Gjennem sparring – og med innblikk i vår store knowhow – vil vi servisere nationale/internationale kvalitetsorienterte virksomheter, både med rådgiving og fremstilling av tannhjul, spesielle transmissionsdeler, optimering og renovering av eksisterende industrigear.

 

Visjoner:

• Vi vil øke vår spesialisering

• Vi vil være kjendt for kvalitet, knowhow, troværdighet og omhu

• Vi vil utvikle oss og bli up to date med vår maskinpark.

• Vi vil søke oppgaver, som utfordrer vår faglige kompetanse.

• Vi vil være en sosialt ansvarlig virksomhet og beskjeftige alle typer  medarbeidere –   

uanset etnisk og sosial bakgrunn.

• Vi vil i vårt valg av maskiner og hjelpemidler belaste miljøet minst mulig

• Vi vil øke vår eksport – især til de nordiske markeder.

  

Erfaring – opbygget gjennom mere end 100 år

Våre røtter går tilbake til  1893, hvor Phillip Jensens Motorfabrik startet  produksjon av gass- og petroleumsmotorer i Horsens. Fabrikken ble i 1919 oppkjøpt av Villiam Petersen, og produksjonen ble utvidet til også å omfatte deler til biler. Virksomheten fortsatte med å renovere bilmotorer og utvidet samtidig produksjonen af transmissionsdeler.

Det var dengang, vi utførte støyende og hårdt fysisk arbeide under trange forhold i det gamle industriområde i Horsens midtby.

 

I dag: Fokus på fremtiden og kundenes utfordringer!

I dag er vi en moderne virksomhet med et team av spesialister på alle nivåer. Vår fabrikk er på 5.500 m² , og  er bygd  spesielt tfor vår  produksjon.

Til å løse opgavene har vi  den seneste produksjonsteknologi, som betjenes av fagutdannede medarbeidere. Våre medarbeidere har lang teknisk erfaring og innsikt, og samtidig også en håndverksmæssig tilgang til opgavene. Ingen emner slippes, før vi vet, at de er i orden.

Vi sitter inne med  mye viten på det produksjonsmessige område. Sammen med vår store knowhow omkring transmissionsdele gjør det oss til en sterk sparringspartner. Vi kan rådgive om såvel dagens som morgendagens optimale produktløsninger.

Erfaring og fremsyn – vi er godt rustet til å løse dine fremtidige oppgaver.

Løsninger for alle industrigrener

Vi har mer enn 1.000 forskjellige fortandingsverktøy på vårt verktøylager – og leverer derfor

løsninger til stort sett alle industrigrener.

Blant våre kunder er eksempelvis: Trykkerier, maskinfabrikker, pumpefabrikker, produsenter av

kran- og håndteringsutstyr, motorfabrikker, ojie og gas sektoren, oljeplatformer, Vindkraft samt marine/offshore sektoren.

Vi er også klar til å takle  opgaven for din virksomhed.

Vi har siden 1994 vært  DS/ISO 9001 (DNV-GL) sertifisert, nå også Achilles godkjent og medlem av  Danish Marine and Offshore Group (DMOG).