Tannstenger

Fortanning opp til 3000 mm lengde i en oppspenning


Vi freser tannstenger på en CNC-tannstangsfreser. Den største diameteren vi kan fortanne i en oppspenning er 3 000 mm. 

Vi produserer like tenner eller tenner med skråvinkel opp til 45 grader høyre eller venstre. 

Største tannbredde er 240 mm. Modulområdet går fra Modul 1,0 til 25. Vi kan
også produsere tandstenger med ukurante mål.

Prod Tandstaenger