Sylindriske tannhjul og spiraltannhjul

Modul 0,5-40 – Største diameter Ø 3200 mm


Vi produserer sylinderformete hjul etter avvalsefrese – eller avvalsestikkemetoden.

Modulområdet går fra Modul 0,5 til 40. 

Vi kan fortanne med en inngrepsvinkel på 20 eller 15 grader. I tillegg har vi mange fortanningsverktøyer i engelsk eller amerikansk norm (DP / CP). 

Den største diameteren vi kan fortanne er 3200 mm. Etter herding kan vi tilby å tanne tannflankeslipehjulene.

Den største diameteren vi kan slipe i denne prosessen er 650 mm.

Prod Cyl Tandhjul2 Prod Cylindrisketandhjul