Splines/Mangenoter

DIN – SAE – BS


Vi produserer inn- og utvendige splines og mangenoter ved avvalsefresing eller avvalsestikking. 

Modulområdet ved DIN 5480/5482 går fra 0,8 til 8,0. Fortanningen skjer i henhold til DIN – BS – SIS eller etter prøve. Vi produserer selv stikkeverktøy til bearbeidelse av innvendige splines og mangenoter.

Maksimum lengde på splineaksler er 5000 mm.

Prod Splines Mangenoter

Mer informasjon

Her kan du laste ned detaljert materiale om oss, vår kompetanse og produkter.

pdfProfil pdfProdukter pdfGear Renovering pdfCNC-Tannflankeslibning pdfNL92 pdfLeveringsbetingelser pdfDNV-GL Certificate pdfAchilles Certificate pdfUddannelses Team Partner