Splines/Mangenoter

DIN – SAE – BS


Vi produserer inn- og utvendige splines og mangenoter ved avvalsefresing eller avvalsestikking. 

Modulområdet ved DIN 5480/5482 går fra 0,8 til 8,0. Fortanningen skjer i henhold til DIN – BS – SIS eller etter prøve. Vi produserer selv stikkeverktøy til bearbeidelse av innvendige splines og mangenoter.

Maksimum lengde på splineaksler er 5000 mm.

Prod Splines Mangenoter