Spiralskårne koniske tannhjul

Klingelnberg-systemet


Vi produserer spiralskårne koniske tannhjul iht. Klingelnbergs palloidsystem.

Fresingen foregår som en avvalseprosess ved hjelp av et spesielt
kjegleformet verktøy. Vi har et Klingelnberg beregningsprogram og kan
derfor ofte omregne andre fortanningssystemer til Klingelnberg. 

Modulområdet går fra Modul 2,0 til 6,5. Den største diameteren vi kan fortanne i
denne prosessen er 540 mm.

Prod Konisketandhjul Prod Spiralkonisketandhjul