Koniske tannhjul

Modul 1-20 – Største diameter Ø 980 mm


Vi produserer koniske tannhjul som er skåret likt ved hjelp av fresing eller høvling på WMW-Modul eller Gleason-maskiner. 

Den største diameteren vi kan fortanne er 980 mm. 
Modulområdet går fra Modul 1,0 til 20. I tillegg har vi mange fortanningsverktøy til Diametral Pitch.

Prod Konisketandhjul