Innvendig fortanning

Største diameter Ø 2600 mm


Vi utfører innvendig fortanning iht. avvalsestikkemetoden opp til 1500 
mm i diameter. 

Ved emner over 1500 mm i diameter utfører vi fortanningen som fresing i enkeltmål. 

Modulområdet går fra Modul 1,0 til 12 (20). Den største diameteren vi kan slipe i denne prosessen er 2600 mm.

Prod Indvendigfortanding

Mer informasjon

Her kan du laste ned detaljert materiale om oss, vår kompetanse og produkter.

pdfProfil pdfProdukter pdfGear Renovering pdfCNC-Tannflankeslibning pdfNL92 pdfLeveringsbetingelser pdfDNV-GL Certificate pdfAchilles Certificate pdfUddannelses Team Partner