Gear renovering

Står du overfor akutt brudd av ditt industrigear?  Det kan bli en dyr affære, å anskaffe seg ett  nytt.. For det første kan leveringstiden være lang og for det andet kan det medfører til stopp i arbeidet..

Villiam Petersen Tandhjulsfabrikk utfører en totalrenovering av industrigear. Dette  som et alternativ til å kjøpe ett nytt industrigear. Ved renovering vf industrigearet: 

  • Kan vi skifte ut  eldre/gamle deler ?
  • Kan vi gjøre totalrenovering ?
  • Kan vi fremstille nye tannhjul, aksler m.m.?
  • Kan vi slipe slitte deler til gjenbruk ?

 

En stor besparelse 
Vi har en kunde med ett 30 år gammelt industrigear. Han kunne ikke skaffe reservedelene til sit industrigear og skulle derfor kjøpe et nytt industrigear til ca. 275.000 kr. Som ett  alternativ kontaktet  han oss for renovering av s industrigearet og sparte 130.000 kr.

Vi leverer hele pakken 
 Villiam Petersen Tandhjulsfabrikken, kan produsere 95 % av alle deler til industrigear. Det vil si at vi kan styre hele arbiids- og leveringsprosessen. Når vi mottar et industrigear til renovering, sjekker vi først  om der er noen deler  som kan gjenbrukes. Derefter trimmer vi dem og fremstiller nye deler til industrigear. 

Renovering av  industrigear er ett alternativ, som man kan overveie, før man kjøperr et nytt industrigear. 

Kontakt oss og vi kan veilede dig.  Er du i tvil om vi kan ordne industrigearet ditt, er du velkommen til å kontakte oss. Vi yter den tekniske veileding,  og lager ei dokumentasjons pakke, når vi har utført renoveringen av  industrigearet ditt.